תנועת ירושלים - עובדים את ה' כעם

רק ביחד נוציא את העגלה מהבוץ לכיוון ירושלים

תנועת ירושלים מרוממת בהדרגה שתי מצוות: מינוי שופטים ותלמוד תורה

בגלות עם ישראל התפזר לקהילות, וכשהוא מתכנס בארץ ישראל עליו לחזור לעבוד את ה’ כעם. לקיים מצוות יחד, כעם אחד.
לתנועת ירושלים מנהיגות רוחנית כלל ישראלית: כל ראש ישיבה ורב ישוב מוזמן לחברות בעמותה, כרגע למעלה מ-100 רבנים.

המפעלים של תנועת ירושלים

מצווה על כל יהודי למנות שופטים, שנאמר “שופטים ושוטרים תתן לך”.
לכן חובה על כל יהודי לתת סמכות למערכת המשפט “שלום ירושלים”

מצווה על כל יהודי ללמוד תורה בבית מדרש כלל ישראלי, שנאמר “ודרשת והגידו לך את דבר המשפט”. לכן מצווה להצטרף לבית המדרש “דורשי ירושלים” כלומד וכמתנדב

הצטרפו לעוד אלפי חברי התנועה

מפת הסניפים

לפרטים סמן על הסניף