תנועת ירושלים - עובדים את ה' כעם

תנועת ירושלים מרוממת בהדרגה שתי מצוות: מינוי שופטים ותלמוד תורה.

מקיום קהילתי, כפי שנהגו בגלות, לקיום לאומי, כפי שינהגו לעתיד לבוא על ידי הסנהדרין בירושלים.

בגלות עם ישראל התפזר לקהילות, וכשהוא מתכנס בארץ ישראל עליו לחזור לעבוד את ה’ כעם. לקיים מצוות יחד, כעם אחד. לחבר קהילות לעם, עכשיו גם בקודש.

לתנועת ירושלים מנהיגות רוחנית כלל ישראלית: כל ראש ישיבה ורב ישוב מוזמן לחברות בעמותה, כרגע למעלה מ-100 רבנים.

רק ביחד נוציא את העגלה מהבוץ לכיוון ירושלים

המפעלים של תנועת ירושלים

 

מצווה על כל יהודי למנות שופטים, שנאמר “שופטים ושוטרים תתן לך”. לכן חובה על כל יהודי לתת סמכות למערכת המשפט “שלום ירושלים”.

מצווה על כל יהודי ללמוד תורה בבית מדרש כלל ישראלי, שנאמר “ודרשת והגידו לך את דבר המשפט”. לכן מצווה להצטרף לבית המדרש “דורשי ירושלים” כלומד וכמתנדב.

מפת הסניפים

לפרטים סמן על הסניף

עדכונים אחרונים