תקנון - תנועת ירושלים

בס”ד                                                                                                                                           

תקנון תנועת ירושלים

א. חברות בתנועת ירושלים

 1. חברות בתנועה מקנה זכות לתבוע חבר אחר בבית הדין, ולקיים את כל דיוני בית הדין או מי מטעמו, ללא תשלום.
 2. החברות אינה כרוכה בתשלום.
 3. הצטרפות לתנועה מתבצעת על ידי טופס הכולל הסכם בוררות והוראת קבע לתרומה כנדבת הלב.
 4. הסכם הבוררות מקבל את מערכת המשפט של התנועה “שלום ירושלים”, כבורר בחילוקי דעות בין חברי הקהילה, ובינם לבין העמותה, מכל סוג ובכל נושא (למעט נושא שאינו יכול לשמש נושא להסכם).
 5. המשמעות המשפטית של הסכם הבוררות היא, שהצדדים מחויבים לדון בפני הבורר ולקבל את הכרעתו, ואין צורך לחתום שוב על הסכם בוררות. על פי חוק הבוררות, ניתן לממש את פסק הבוררות בהוצאה לפועל.
 6. התמדת הוראת הקבע מבטאת הסכמה להתמדת החברות בקהילה, ומודעות לתקנון המעודכן.
 7. על פי הערכת עלות של פעילות “שלום ירושלים”, הייתה אמורה להיות חובת תשלום חודשית בגובה 100 ₪. אך על מנת לאפשר גם לעניים להיות חברים בתנועה, אין חובת תשלום מוגדרת, אלא תרומה כנדבת הלב. עם זאת, גובה התרומה הממוצעת ראוי להיות 100 ש”ח.
 8. פרישה מהתנועה תתבצע על ידי הוראה לתנועה להפסיק את גביית הוראת הקבע. הפרישה תחול לאחר שלושה חודשים מרגע ההוראה. בתוך שלושה חודשים אלו יישאר החבר מחויב ל”שלום ירושלים”.
 9. חבר שפרש לאחר שהוגשה נגדו תביעה, יישאר מחויב ל”שלום ירושלים” עד תום ההליכים.

ב. המנהיגות הרוחנית של תנועת ירושלים

 1. חברות במנהיגות מקנה את הזכויות: לשמש כחבר עמותת ‘בית מדרש ישיבתי’, לעמוד לבחירה לוועד, לבחור ולהיבחר לנשיאות “שלום ירושלים”.
 2. המנהיגות מורכבת מרבנים חברי התנועה, הממלאים, בהווה או בעבר, תפקיד של ראש ישיבה או רב ישוב.
 3. כל מוסד תורני על תיכוני, שהלימוד בו הוא לשם שמים ולא לתואר אקדמי, מוגדר כישיבה. לרבות מכינה, מדרשה, ובית מדרש “דורשי ירושלים”.
 4. הצטרפות למנהיגות מתבצעת על ידי טופס באתר.
 5. פרישה מהמנהיגות מתבצעת על ידי הודעה לתנועה.