הוראת קבע - תנועת ירושלים

“חובה על ישראל לפרנס דייניהם”

(שולחן ערוך חושן משפט, סימן ט’ סעיף ג’)

 

להוראת הקבע שתי מטרות:

1. משפטית: דמי החבר מבטאים את התמדת החברות בתנועה, כך שתוקף הסכם הבוררות יתחדש מדי חודש, מצד זה די בשקל אחד בחודש.

2. מימונית: מערכת המשפט משרתת את חברי התנועה בחינם, והמימון חיוני לפעילותה, וכלול במצוות מינוי שופטים, מצד זה ראוי לתרום יותר משקל.

רק הגביה של השקל עולה פי כמה מהשקל. שאיפתנו לבנות מערכת משפט מקצועית, שתתחרה במערכת המשפט האזרחית גם ביעילות וגם באיכות הדיינים.
לכן אנו מבקשים, לא מחייבים, לא להסתפק בשקל, אלא להגדיל את הסכום ככל שהלב מבין את גודל השעה ואת משמעות הבשורה.


העברה בנקאית

בנק הפועלים- 12 סניף אריאל- 286
חשבון מס’ 55317
שם המוטב “תנועת ירושלים”

 

לתרומה טלפונית / שאלות

טלפון – 050-4996790
מייל: office@yerushalaim.org

.