חברי העמותה - תנועת ירושלים

חברי ועד

הרב יובל שרלו, חבר ועד

הרב שלמה רוזנפלד, חבר ועד

הרב דוד-זאב גבריאלי, חבר ועד

הרב עמי דנינו, חבר ועד

הרב אלעזר אהרן אהרונסון, יושב ראש וחבר ועד

הרב עוזי ביננפלד, חבר ועד

הרב אייל משה גריינר, חבר ועד