לתרומה - תנועת ירושלים

כל הדרכים לתרום


PayPal

                                                       

העברה בנקאית

חשבון מס’ 55317 בנק הפועלים – 12
סניף אריאל – 286.

שליחת המחאה

תנועת ירושלים, ת.ד. 2028, אריאל
מיקוד 4073503

לתרומה טלפונית / שאלות

טלפון : 03-6815180
מייל: office@yerushalaim.org