על התנועה - תנועת ירושלים

החזון: עובדים את ה’ כעם.

עם ישראל עבר ממצב של איברים מפורדים, קהילות בגלות, למצב של גוף אחד, עם בארצו.

אך בקיבוץ גלויות שני שלבים: חומרי ורוחני. התחייה הרוחנית מחייבת את הקהילות להתגבש לעם, גם ברוח.

לשם כך ייסד מרן הרב קוק זצ”ל את דגל ירושלים, ובהשראתה נוסדה תנועת ירושלים.

החזון של תנועת ירושלים הוא לרומם את עבודת ה’, מקהילתית ללאומית. לקיים מצוות יחד, כעם אחד. לחבר קהילות לעם, עכשיו גם בקודש.

מנהיגות רוחנית כלל ישראלית

כל ראש ישיבה ורב ישוב מוזמן לחברות בעמותה. כרגע למעלה מ-100 רבנים.

האסיפה הכללית בוחרת 7 חברי וועד מנהל.

מפעלי התנועה

מפעלי התנועה מרוממים בהדרגה שתי מצוות, מקיום קהילתי, כפי שנהגו בגלות, לקיום לאומי, כפי שינהגו לעתיד לבוא על ידי הסנהדרין בירושלים: מינוי שופטים ותלמוד תורה.

  • שלום ירושלים – מערכת משפט תורנית – קיום מצוות מינוי שופטים כעם, שנאמר “שופטים ושוטרים תתן לך”.

המנהיגות הרוחנית בונה מערכת משפט תורנית. חברי התנועה מקבלים את מערכת המשפט כבורר בכל מחלוקת ביניהם.

  • דורשי ירושלים – בית מדרש כלל ישראלי – קיום מצוות תלמוד תורה כעם, שנאמר “ודרשת והגידו לך”.

חברי התנועה לומדים תורה כאיש אחד בלב אחד. מחברים את הלומדים והמלמדים, מכל גווני התורה, ומרכיבים את הפאזל של התורה שבעל פה.

משנת התנועה

משנת התנועה, מן החזון ועד לדרכי הגשמתו, לאור המקורות, מפורטת בספר דרישת ירושלים.

הצטרפות לתנועה

הציבור מוזמן להצטרף לתנועה, ולהיות שותף בתחיית הקודש, מתוך נכונות לפעול יחד לבניין ירושלים, בעזרת השם.

לרשימת חברי התנועה